Om

AM Enterprises är entreprenören Anders Mattssons basföretag för att starta och driva upp affärsidéer som egna verksamheter.

Anders Mattsson är Civilingenjör och affärsinnovatör, men även en passionerad actionsportare inom främst motocross och kitesurfing.

I en vision av att använda alla sina förmågor för ett framgångsrikt företagande såväl som självförverkligande skapas olika verksamheter själv eller tillsammans med andra entreprenörer.

AM Enterprises har sin bas på Södermalma gård utanför Norrtälje.Här har vi lokaler och utrustning för prototyptillverkning med svetsade konstruktioner, fiberkompositer, träbyggnad. Vi kan bygga smått som stort i gårdens lokaler. Från gigantiska skyltar, båtar, bryggor till sportprodukter etc.

Historia

AM Enterprises skapades för att driva fram olika startups och verksamheter.

Den första verksamheten var skandinaviens största internationella tävling och event i Freestyle Motocross, Edgegames, som bedrevs parallellt med Anders utbildning till civilingenjör i farkostteknik på KTH. Edgegames sista år var 2006.

Som sidoarbete inom företaget under utbildningen gjordes även rigging uppdrag åt stockholmsmässan samt jordbruksarbete åt familjens lantbruk.

Som ett led i att nå publik för eventet så utvecklade Anders skyltar för utomhusreklam. Dessa vidareutvecklades inom ett examensarbete.

Som färdig Civilingenjör hösten påbörjades dock en bana inom teknisk projektledning och senare innovation som anställd för ett skogsindustribolag. Därför kördes AM Enterprises på sparlåga 2009-2012.

2013 gjordes efter en tid som runtresande kitesurfare i Brasilien en nystart för AM Enterprises och helt nya verksamheter började byggas upp tillsammans med partners. Kustbryggan och surfspirit.

2016 startades Beyond Enduro tillsammans med partner. 2018 sattes Beyond Enduro i träda pga andra satsningar hos samtliga partners.

2018 började på allvar förarbeten till Evo Innovate, Raptor Billboards (vars produktutveckling arbetats med under lång tid parallellt med de andra verksamheterna) samt ett utökat samarbete med Södermalma Lantbruk & Entreprenad inom enskilda avlopp.

2019 genomgår AM Enterprises den stora förändringen med lanseringen av flera helt nya verksamheter med fokus på innovation, produktutveckling, konsultering och kommersialiseringen av egen utvecklad produkt och kringtjänster. I januari 2019 börjar Evo Innovate och Raptor Billboards att marknadsföras på webb och sociala medier.