Evo Innovate

Evo Innovate är en konsultverksamhet inom teknik, ledarskap och innovation. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovationer och förbättrar befintlig teknik. Kreativ och affärsfokuserad produktutveckling. Vi finns i Norrtälje och arbetar i hela Stockholms och Uppsala län.

Se mer på www.evoinnovate.se

Evo Innovate erbjuder ingenjörstjänster enligt nedan:

Tjänster

 • Teknisk Projektledning
 • Mekanikkonstruktion
 • Kompositer tillverkning och utveckling
 • Produktutveckling
 • Prototyptillverkning
 • Hållfasthetsberäkningar
 • Innovation management
 • Intraprenör/affärsutveckling ny business/startups

Specialistområden/branscher

 • Marinteknik och skeppsbyggnad
 • Nano- och biokompositer
 • Skogsindustri (massa och papper)
 • Lätta konstruktioner i fackverk eller fiberkomposit
 • Flyg och rymd
 • Försvar
 • Fordon
 • Medicinteknik
 • Sportutrustning