Raptor Billboards

Raptor billboards utvecklar och tillverkar flyttbara små, mellanstora och gigantiska skyltar för utomhusreklam.

Raptor Billboards säljer små till mellanstora skyltmodeller till kunder som vill sköta sin egen utomhusreklam.

Raptor billboards hyr även ut reklamplatser på utvalda platser.

Se mer på www.raptorbillboards.se

De största modellerna kan också hyras för event, där vi levererar en helhetslösning med montage inkl vepa på en plats anvisad av kunden. Tex ett par veckor inför idrottsevent, festivaler eller andra underhållningsevent. Våra skyltar i alla storlekar är även perfekta för marknadsföring inne på själva eventet för reklam till besökare, för att arrangörer ska kunna sälja professionella reklamplatser.

Våra skyltar är beräknade och byggda för att tåla hårda vindar och många års tuff användning utomhus. Vi har gjort omfattande tester och beräkningar för vindlaster.

Raptor billboards konstruktörer och produktutvecklare är civilingenjörer med kompetens inom lättkonstruktioner, hållfasthetsberäkningar och aerodynamik. Vårt skyltkoncept har omfattande utveckling bakom sig i samarbete med KTH. Tack vare beräkningar, simuleringar och fysiska prov med vindtester och dragprover kan vi garantera en hög säkerhet på så pass stora strukturer för att inte skador på omgivning ska uppstå vid höga vindlaster.

Vi är även proffs på montage på låg och hög höjd med många års erfarenhet av säker riggning på mässor och utomhusevent.

Raptor billboards har sin bas i Norrtälje.