Sodermalma.se

AM Enterprises, Anders Mattsson har ett omfattande samarbete med Södermalma lantbruk och entreprenad, Lars Mattsson. Dels så äger de Kustbryggan tillsammans, men också gör Anders Mattsson insatser åt sin fars jordbruk vid tillfällen av möjlig tid. AM Enterprises tillverkande verksamheter har sina lokaler i anslutning till jordbruket.

Ett samarbete kring enskilda avlopp och gräventreprenad har utökats och satsningen intensifieras under 2019, där marknadsföringen för avloppen och arbeten görs via Södermalma lantbruk och entreprenad, sodermalma.se.

AM Enterprises sköter all marknadsföring och webbsidan sodermalma.se, samt gör avloppsutredningar och är delaktiga i alla delar i varje projekt.

Målsättningen är också att bistå med företagsutveckling för Södermalma lantbruk och entreprenad, för att skapa ett starkare långsiktigt och modernt jordbruk med komplementverksamheter för ett effektivt, stabilt och lönsamt jordbruks- och gräventreprenadföretag till framtiden.

Se mer på www.sodermalma.se