Gamla verksamheter

Här hamnar alla verksamheter som flugit högt och haft sin tid.

Även lite plats får de som inte riktigt flög enligt förhoppningarna pga olika orsaker och stoppades i en låda på vinden trots att ett omtag kanske skulle gjort en succé?

Alla verksamheter och varumärken här är till salu, för den som tror på dom och är beredd att lägga ner tid men inte vill börja helt från början kan en omstart av dessa ge möjligheter för ett nytt företag, det finns mycket material och utvecklingsidéer för varje verksamhet som vi har.

En viktig sak som entreprenör är att lägga krutet på rätt ställen, var sak har sin tid och sina möjligheter. Ens tid är inte oändlig och ibland måste prioriteringar göras till fördel för det nya potentiella men som blir nackdel för något befintligt som tuffat på tillräckligt länge utan stora genombrott.

Det är inte ett misslyckande att avveckla en verksamhet om man drar lärdom av sitt arbete med den. Det enda misslyckandet man kan göra är att inte våga prova sina idéer även om man senare får avveckla dom för att de inte flög tillräckligt bra. En idé är inget värd förens den är förverkligad.

Om man inte är beredd att misslyckas kan man aldrig vinna, och man måste ibland vara beredd på att slakta sitt hjärteprojekt för ha chans att nå högre. Fokus och engagemang vinner alltid.